Welkom bij Roelands Gerechtsdeurwaarder & Incasso

Ambtelijke werkzaamheden, incasso en debiteurenbeheer

Onze dienstenNeem contact op

Over ons

Mijn naam is Koen Roelands en ik ben in 2011 als gerechtsdeurwaarder benoemd met standplaats Bergen op Zoom. Mijn kantoor is gevestigd in Halsteren en is werkzaam op het gebied van incasso- en ambtelijke werkzaamheden. Wij werken onder andere voor het MKB (groot en klein), VvE’s, collega gerechtsdeurwaarders en incassobureaus.

OVERNAME DIELEN GERECHTSDEURWAARDERS

Dielen Gerechtsdeurwaarders is onlangs een samenwerking aangegaan met Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een overname door Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso van het kantoor van Hans Dielen (Dielen Gerechtsdeurwaarders) per 1 april 2021. Dielen Gerechtsdeurwaarders is vanaf deze datum dan ook een van de nieuwe handelsnamen van Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso.

Door deze samenwerking c.q. overname kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Koen Roelands zal samen met Hans Dielen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft en de dienstverlening die u van ons gewend bent, gecontinueerd zal worden. Roelands Gerechtsdeurwaarder & Incasso is een ervaren en professioneel kantoor met korte lijnen en oog voor de klant. Deze schaalvergroting maakt dat we u nog beter van dienst kunnen zijn. Deze overname brengt voor u geen merkbare veranderingen met zich mee. Alle contactgegevens blijven hetzelfde, evenals de inlogcodes voor de digitale dossiers. Hans Dielen en de medewerkers van zijn kantoor blijven ook na 1 april a.s. actief betrokken bij het kantoor van Roelands Gerechtsdeurwaarder en Incasso.

Indien u vragen heeft hieromtrent dan kunt u altijd even contact met ons opnemen hierover op nummer 0115-612797 of 0164-820399

Door onze kleinschaligheid en korte lijnen staan wij altijd snel en direct tot uw beschikking, en bent u verzekerd dat uw opdracht altijd snel, correct en vakbekwaam wordt verricht. Voor al onze werkzaamheden zijn we landelijke bevoegd. Voor de ambtelijke werkzaamheden buiten ons gebied maken wij gebruik van collega gerechtsdeurwaarders.

Incasso en debiteurenbeheer

Door de combinatie van de jarenlange ervaring en expertise en de kleinschaligheid van ons kantoor kan elke incassoprocedure goed en adequaat worden opgepakt. Ons doel is dat uw vordering snel wordt voldaan zonder dat de relatie met uw klant op het spel komt te staan. Door persoonlijke en directe contacten met ons kantoor blijft u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van uw dossier.

Gerechtelijke procedure

Uit de praktijk blijkt dat een gerechtelijke procedure niet altijd is te voorkomen. In samenspraak met u als opdrachtgever, en na een gedegen en grondige bestudering van de juridische en financiële risico’s, starten wij dan het gerechtelijk traject. Gedurende deze procedure zullen wij u als gemachtigde bijstaan.

Na de uitspraak van de rechter zal dit vonnis door de gerechtsdeurwaarder worden betekend aan de debiteur. Indien debiteur dan nog niet tot betaling overgaat, volgt tenuitvoerlegging van het vonnis door middel van beslag op de roerende en onroerende zaken, bankbeslag, loonbeslag of derden beslag.

Ambtelijke werkzaamheden

De ambtelijke werkzaamheden bestaan uit: dagvaardingen, betekenen van vonnissen, beslagleggingen, het doen van gerechtelijke ontruimingen en het opstellen van een proces-verbaal van constatering.

Het leggen van conservatoir beslag

Dit beslag kan gelegd worden voor een gerechtelijke procedure en dient ter bewaring van verhaalsmogelijkheden. Als u denkt dat uw debiteur zich aan het verhaal zal onttrekken door bijvoorbeeld zijn inboedel, inventaris te vervreemden dan kunt u aan de rechter verlof vragen om conservatoir beslag te leggen.

Opzegging huurcontract

In huurcontracten staat vaak vermeld dat de huur dient te worden opgezegd per deurwaardersexploot. Vraag naar de mogelijkheden bij ons kantoor.

Sommatie-exploot

Uw debiteur wordt door ons bij exploot gesommeerd. De gerechtsdeurwaarder gaat met de sommatie bij de debiteur langs en sommeert hem persoonlijk om binnen twee dagen het totaalbedrag te voldoen. Doordat de gerechtsdeurwaarder de debiteur bezoekt levert een sommatie-exploot geregeld betaling of een betalingsregeling op. Wordt er niet betaald of iets geregeld dan heeft de gerechtsdeurwaarder al wel een indruk van de situatie ter plaatse en van de eventuele verhaalsmogelijkheden.

Financieel

In principe vorderen wij alle gemaakte kosten op uw debiteur. Er zijn situaties waarin dit echter niet het geval is, bijvoorbeeld bij een faillissement. Uiteraard lichten wij u vooraf persoonlijk in over de te maken kosten en de daarbij behorende risico’s. Heeft u vragen omtrent de kosten van een incasso en/of gerechtelijke procedure? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op.

Zekerheid

Als gerechtsdeurwaarder staan wij onder voortdurend toezicht van het Bureau Financieel Toezicht van het Ministerie van Justitie. Dat bureau houdt onder meer toezicht op de veiligstelling van voor u ontvangen gelden. Deze waarborgen zijn voor u van belang en vindt u doorgaans niet automatisch bij de algemene aanbieders van incassowerkzaamheden.

Brief van ons ontvangen?

Hebt u een brief van Roelands Gerechtsdeurwaarder & Incasso ontvangen? Wij geven u graag uitleg over de verschillende ambtshandelingen van ons kantoor. Wordt uw vraag niet beantwoord in onderstaande bijsluiters, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Neem contact op

Neem gerust contact met ons op indien u vragen heeft of meer wilt weten over onze diensten. Via het contactformulier of telefonisch via +31 (0) 164 – 820 399.